U bent verdachte in een strafzaak, wat nu?

dinsdag 21 mei, 2019

Door Willemijn Oosterbaan-van Veen 

Het kan iedereen overkomen, aangemerkt worden als verdachte. Dit houdt namelijk niet meer in dan dat politie en justitie een redelijk vermoeden hebben dat u zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit.

Dat strafbare feit kan van alles zijn, natuurlijk de voor iedereen voor de hand liggende zaken als diefstal, inbraak of mishandeling. Maar ook minder voor de hand liggende zaken kunnen reden genoeg zijn om u aan te houden als verdachte en in te sluiten op een politiebureau. U kunt daarbij denken aan het veroorzaken van een ongeluk op de snelweg, uw gefrustreerde ex verzint een aangifte wegens stalking/belaging, u joelt een beetje mee tijdens een vechtpartij op straat of u wordt betrapt terwijl u iets aanschaft met uw zwarte geld.

De politie gaat over tot aanhouding, wat dan?

De politie mag u aanhouden als er bij hen een redelijk vermoeden bestaat dat u zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. Deze redelijkheid is op dat moment nog ter beoordeling van de politie. U kunt vervolgens voor een periode van maximaal negen uur op het politiebureau vastgehouden worden voor verhoor.

Indien de politie meent meer tijd nodig te hebben voor onderzoek en er sprake is van een voldoende ernstig strafbaar feit, kunt in verzekering worden gesteld. Dit houdt in dat u na de negen uur ophouden voor verhoor, nog voor een periode van maximaal drie dagen vastgehouden kunt worden ten behoeve van het onderzoek.

Als justitie u langer vast wilt houden dan die drie dagen, wordt u voorgeleid aan een rechter-commissaris.

Tijdens deze zitting beoordeelt de rechter-commissaris (onderzoeksrechter) of u aangehouden mocht worden (dus of de politie de redelijkheid juist heeft beoordeeld) en of u in verzekering mocht worden gesteld (is het feit ernstig genoeg, zijn er gegronde redenen om u in verzekering te stellen?).

De rechter-commissaris beslist tijdens deze zitting tevens of u langer vast moet blijven zitten. Als geoordeeld wordt dat u langer vast moet blijven zitten, verblijft u niet langer op een politiebureau, maar wordt u naar een huis van bewaring gebracht. Dit is voor een periode van maximaal veertien dagen.

U bevindt zich op dat moment in voorarrest. Het voorarrest kan na de eerste twee weken (steeds met) drie maanden worden verlengd.

Wat kunt u het beste doen?

Als u zich op het politiebureau bevindt en u wordt in verzekering gesteld, krijgt u automatisch een advocaat toegewezen. U bent dan echter reeds (urenlang) verhoord. Als u een verklaring heeft afgelegd, is het voor de advocaat vaak te laat om de “schade” te herstellen.

Ook als u onschuldig bent, kunt u verkeerde antwoorden geven. Uw antwoord wordt door de politie bijvoorbeeld anders begrepen of u bedoelde iets anders te zeggen. U loopt bij het verhoor vaak een aantal stappen achter, want het verhoor komt niet van u uit, maar van de politie. U weet vaak niet waarom en in welke context een bepaalde vraag wordt gesteld.

Als u aangehouden wordt, kunt u het beste direct aangeven nog voor het eerste verhoor met een advocaat te willen spreken. In de meeste zaken heeft u dit recht. De bijstand die op dat moment wordt verleend door de advocaat heet consultatiebijstand.

U kunt met uw advocaat uitgebreid bespreken wat zich heeft voorgedaan. Uw advocaat kan u vervolgens adviseren omtrent uw proceshouding. Uw advocaat kan tevens bijstand verlenen tijdens het verhoor, u hoeft het dan niet alleen te doen. De advocaat mag niet namens u antwoorden, maar houdt wel in de gaten of uw rechten worden gewaarborgd en u heeft de mogelijkheid tot tussentijds overleg.

Als u een verklaring aflegt, zorg er dan altijd voor dat u deze goed doorleest. Laat u niet onder druk zetten een andere verklaring af te leggen dan u eigenlijk wilt. En zet natuurlijk nooit een handtekening onder een verklaring waar u het niet volledig mee eens bent. En let op: zwijgen mag altijd!

Wordt u aangemerkt als verdachte?

Neem contact op met Oosterbaan-van Veen Strafrechtadvocaat. Ook als u onze advocaten niet kent, kunt u onze naam noemen op het politiebureau en wij zorgen voor de beste bijstand!