Blog

NIEUWS!

dinsdag 24 oktober, 2017

Oosterbaan-van Veen Strafrechtadvocaat en Advocatenkantoor Frerix bundelen hun krachten! Per 1 november 2017 gaan zij samen verder onder de naam Oosterbaan Frerix Advocaten.

Oosterbaan Frerix Advocaten is hét strafrechtkantoor van de regio, waar u terecht kunt voor al uw strafzaken. Wij staan u graag bij in de kleinere zaken, maar behandelen tevens zaken op het gebied van georganiseerde (drugs)criminaliteit, zeden, levensdelicten, TBS en economisch strafrecht.

Per 1 november 2017 vindt u ons aan de Van Irhovenlaan 16 te Ede. De ingang van het pand is (om de hoek) aan de Detmarlaan. Het telefoonnummer blijft ongewijzigd.Lees meer

“Die straffen in Nederland stellen toch niets voor?”

donderdag 19 januari, 2017

De effectieve vrijheidsstraf nader beschouwd. 

Regelmatig hoor en lees ik dat de gemiddelde Nederlander meent dat de opgelegde straffen in Nederland veel te laag zijn. Waar je in Engeland of Duitsland misschien wel tien jaar krijgt, krijg je er hier ‘maar’ acht. Maar hoe zit dat nu? Zijn de gevangenisstraffen in Nederland daadwerkelijk korter dan in andere westerse landen?

Voor 1 juli 2008 gold in Nederland het stelsel van de vervroegde invrijheidsstelling. Dat hield in dat er van iedere opgelegde gevangenisstraf 1/3 deel niet daadwerkelijk uitgezeten werd. Ongeacht de hoogte van de gevangenisstraf, het gedrag binnen het gevangeniswezen, het gepleegde …

Lees meer


Eindeloze of eindige vrijheid van meningsuiting

vrijdag 11 december, 2015

Door Anne-Mieke Wierdsma

Moet de vrijheid van meningsuiting worden verruimd?

Vrijheid van meningsuiting is een van de essentiële elementen van een democratische samenleving. Het is een van de fundamentele rechten van de mens. Echter wat betekent dat; een fundamenteel recht? Recht dient te worden begrepen als ‘relationeel’. Ofwel; het recht van de een moet verenigbaar zijn met de rechten en vrijheden van een ander. Dat uitingsvrijheid een fundamenteel recht is blijkt onder andere uit de bewoordingen van artikel 10 EVRM.

Daaruit blijkt dat een ieder recht heeft op vrijheid van meningsuiting, maar dat daar beperkingen op mogelijk zijn in het belang van onde…

Lees meer