Blog

Voorbereidingshandelingen en hennep: wat mag wel en wat mag niet?

donderdag 19 november, 2015

Een verhelderende uitspraak van de Rechtbank Gelderland

“Vroeger” waren voorbereidingshandelingen met betrekking tot hennep niet strafbaar. Een hennepkwekerij hebben mocht toen ook al niet, maar in een growshop mocht wel alles verkocht worden om een kwekerij te faciliteren. Op 1 maart 2015 is art.11a Opiumwet in werking getreden. Dit artikel stelt bepaalde handelingen strafbaar ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt.

Wat wil de wetgever bereiken met art. 11a Opiumwet?

Uit de Memorie van Toelichting[1] blijkt dat het artikel tot doel heeft om de bestrijding van de …

Lees meer


Consultatiebijstand

vrijdag 25 september, 2015

Consultatiebijstand: wanneer heb ik recht op een advocaat als verdachte?

Op 27 november 2008 werd een voor (strafrechtelijk) Nederland baanbrekend arrest gewezen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het zogenaamde Salduz-arrest.[1] Dit arrest heeft betrekking op rechtsbijstand voor het eerste politieverhoor van een verdachte.  Mede door dit arrest  krijgt in Nederland een aangehouden verdachte de keuze of hij voorafgaand aan zijn verhoor een advocaat wil spreken.

Maar wanneer is er nu sprake van een aangehouden verdachte? Is dat alleen de verdachte die ingesloten is op het politiebureau of zijn er meer situaties denkbaar w…

Lees meer


De integriteit van het strafproces

vrijdag 25 september, 2015

De integriteit van het strafproces: getuigentrainingen

“Ach, een vormfoutje en de dader staat op straat.”

Een dergelijke uitspraak hoor ik vaak en is echt een misvatting.  Waar ‘vroeger’ door de advocaat nog gescoord kon worden door het openbaar ministerie aan te pakken op fouten, is nu bijna alles herstelbaar. Een dagvaarding mag tijdens een zitting nog worden aangepast door de officier van justitie, even een andere datum erin zetten, een nadere plaatsaanduiding, een andere periode of een woordje hier en daar toevoegen, niets lijkt te gek. Op welk moment het openbaar ministerie tegenwoordig beslist te gaan dagvaarden lijkt ook niet meer relevant: overschrijding van…

Lees meer